Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen uitzendonderneming en hun
opdrachtgevers, voor zover daarvan niet rechtsgeldig is afgeweken.

Download onze algemene voorwaarden