Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do stosunków handlowych pomiędzy agencją pracy tymczasowej a jej pracownikami.
klientów, w zakresie, w jakim nie odstąpiono od niej w sposób ważny.

Pobierz nasz regulamin