Over SAAM werkt!

Op een informele manier samenwerken. Aandacht hebben voor kwaliteit. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Door die aanpak maakt SAAM werkt! het verschil in de uitzendbranche.

Ik geloof in de combinatie tussen prettig, persoonlijk en zakelijk samenwerken. Flexibiliteit is altijd belangrijk. Daarom is SAAM werkt! 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Dat betekent dat je als werkgever niet alleen voor structurele invulling van arbeidskrachten bij ons terecht kunt, maar dat we juist ook flexibel zijn en voor je klaar staan op cruciale momenten.

Het verschil maken we door zoals onze naam al zegt, niet vóór je, maar samen mét je te werken. Een gezamenlijk doel voor ogen hebben, maakt het eenvoudig om samen succes te boeken! 


Ronald Braken,
Oprichter en eigenaar

Certificeringen

Je vindt in SAAM werkt! meer dan alleen een gedreven organisatie. We leveren graag het bewijs voor onze kwaliteit.
    •    We beschikken over het SNA-keurmerk
    •    We zijn NEN 4400-1 gecertificeerd
    •    We hebben een G-rekening voor de afdrachten van premies en heffingen
    •    We opereren ABU-volgend
    •    Wij zijn VCU-gecertificeerd

SAAM werkt! is geslaagd voor de NEN-4400-1 certificering!

Op 19 april 2018 hebben wij wederom een audit gehad van een Cetadrex-inspecteur ten behoeve van de NEN-4400-1 certificering. Hiervoor zijn wij wederom glansrijk geslaagd wat inhoudt dat onze NEN certificering met een half jaar verlengd is. Wij zijn hier uiteraard erg trots op.

Het doel van het NEN-4400-1 certificaat is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere ooverheidsinstanties te beperken. Een uitzendorganisatie die zich certificeert volgens de NEN-4400-1 onderscheidt zich positief van de malafide ondernemingen.

SAAM werkt! is geslaagd voor de VCU certificering!

Op 20 maart 2018 hebben wij de eerste audit gehad ten behoeve van de VCU-certificering. Deze audit werd uitgevoerd door EBN Certification. Met trots kunnen wij zeggen dat wij hiervoor geslaagd zijn. VCU staat voor Veiligheids Certificaat Uitzendbureau. De certificering is 1 jaar geldig.

 

Nieuws uit de branche

CAO voor uitzendkrachten algemeen bindend verklaard.

De ABU en de vakbonden hadden op 30 september 2014 een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten.
De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de "inlenersbeloning" wordt per 30 maart 2015 ingevoerd.
Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor o.a. groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C) blijft een apart loongebouw van toepassing.
In de vernieuwde CAO is verder de Wet Werk en Zekerheid verwerkt. Zo mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt.

Minimumloon stijgt per 1 juli 2018

Het nieuwe brutominimumloon per 1 juli 2018 is als volgt:
-          € 1.594,20 per maand;
-          €    367,90 per week;
-          €      73,58 per dag.

Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 juli 2018:
22 jaar:€ 1.594,20
21 jaar:€ 1.355,05
20 jaar:€ 1.115,95
19 jaar:€    876,80
18 jaar:€    757,25
17 jaar:€    629,70
16 jaar:€    550,00
15 jaar:€    478,25                                                                                                         

De cijfers zijn bekend gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gelden voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband. Voor werknemers tussen de 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Marktontwikkelingen

In periode 5 (week 17-20) zijn het aantal uitzenduren met 7% toegenomen en de omzet met 12% in vergelijking met dezelfde periode in 2017.
De administratieve sector heeft  een toename in uren van 1%, de omzet is gestegen met 4%.
De industrie liet een toename noteren van 11% in uren, de omzet is  gestegen met 17%.
De technische sector is in deze periode afgenomen met 7% in uren en 12% toegenomen in omzet.